Zmena územného plánu obce

Obec Pobedim navrhuje zmenu územného plánu obce Pobedim a prekladá pracovnú verziu nového územného plánu s riešením viacerých aspektov rozvoja obce, hlavne výstavby bytov a rodinných domov.

Zmena územého plánu obce