Červený kríž oceňoval

Miestna organizácia Červeného kríža v Pobedime dňa 16. 11. 2022 zasadala na svojej členskej schôdzi. Ústrednou témou bolo oceňovanie držiteľov Jánskeho plakety, či už bronzových, strieborných a zlatých, no dokonca aj jeden diamantový. Na zasadnutí zazneli správy o činnosti, finančná správa a plánované aktivity. Pokračovalo sa voľbou novej predsedníčky , doterajšia predsedníčka Mgr. Denisa Babičová sa vzdala pre pracovnú vyťaženosť. Novou predsedníčkou sa po jednomyseľnom hlasovaní stala PhDr. Monika Nováková. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Výbor organizácie poďakoval odchádzajúcemu starostovi Mgr. Martinovi Lednickému za doterajšiu spoluprácu a podporu.  Starosta taktiež ocenil vzájomnú spoločnú prácu a ochotu podielať sa na obecných podujatiach. Prihovorila sa aj nastupujúca pani starostka Mgr. Andrea Augustínová, vyjadrila slová podpory aj naďalej v tejto ušľachtilej práci. Samozrejme nechýbal ani tradičný a skvelý bylinkový čaj z vlastnej produkcie členiek. Chutil výborne a určite nám ho pripravili s láskou. Nasledovala prednáška k téme o prevencii pred rôznymi ochoreniami. Prednášajúca PhDr. Monika Nováková, už aj ako nová predsedníčka pripravila pre zúčastnených aj písomné materiály a samozrejme prednáška bola veľmi prínosná a obohacujúca pre všetkých.