Deň narcisov 28. apríl 2022, Pobedim od 6.00 do 15.00 hod.