FS Pobedimčan na oslavách 25. výročia FS Kolovrátok – Melčice – Lieskové