FS Pobedimčan v Nitre . pásmo na senách. Foto: E. Pogranová