Poďakovanie PaedDr. Jarmile Gáborovej. Foto: L. Kameniarová, I. Žitnanský