Prednáška o pamiatkach kostola sv. Michala. Foto: Jozef Segeš