Hody 2022 – krojovaná sv. omša

Pobedimské hody 2022 – krojovaná hodová sv. omša

Foto: Eva Pogranová