60. výročie Folklórnej skupiny Pobedimčan

V nedeľu 20. apríla t.r. sa v kultúrnom dome uskutočnili oslavy 60. výročia založenia Folklórnej skupiny Pobedimčan. Program otvorila príležitostnou básňou vedúca skupiny Mária Bieliková a po nej moderátorka akcie Vladimíra Žitňanská privítala pozvaných hostí a prítomných obyvateľov Pobedima. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický a históriu a posledných 10 rokov skupiny priblížil Mgr. Ivan Pastorek. K významnému výročiu blahoželal členom skupiny i riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. V. Zvalený. Súčasťou slávnostného programu bolo tiež ocenenie zaslúžilých členov jubilujúcej skupiny.
V bohatom kultúrnom programe, pri ktorom početné publikum nešetrilo potleskom, vystúpil jubilujúci Pobedimčan s pekným folklórnym pásmom Priadky, ktorý čerpá z miestnych zvykov. Folklórnu skupinu pozdravila ľúbivými speváckymi vstupmi ženská spevácka skupina Kolovrátotk z Melčíc a rezkou hudbou, krásnym spevom a temperamentným tancom sa ku gratulatnom pridal folklórny súbor Máj z Piešťan. / Pozri Fotogaléria – Kultúra /.
Na záver príjemného kultúrneho popoludnia sa piesňami rozlúčili so spokojnými návštevníkmi všetci účinkujúci, ktorým za vystúpenie poďakoval starosta obce Martin Lednický.
I.P.