Kostol sv. Michala archanjela

DSC08462

Kostol sv. Michala archanjela. Foto: Martin Lednický

Kostol sv. Michala archanjela je najvýznamnejšou pamiatkou v obci. Bol postavený v rokoch 1674 – 1678. Ide o údaj z kanonických vizítácii, avšak  kostolu predchádzala staršia sakrálna stavba doložená archívnymi ako aj archeologickými údajmi. Pravdepodobne bol pôvodný kostol postavený koncom 16. alebo začiatkom 17. storočia kedy bolo vybudované opevnenie kostola.

Kostol sv. Michala patrí medzi sakrálne stavby pevnostného charakteru. Bol opevnený múrom, pôvodne snáď drevenou palisádou, nárožnými baštami a vstupnou vežovitou bránou. Medzi opevnením a kostolom sa nachádzal cintorín, pričom po roku 1688 sa juhozápadná bašta využívala ako karner.  Kostol sv. Michala archanjela prešiel viacerými opravami a v roku 1923 bol rozšírený o severnú a južnú loď.  Vzácne je vybavenie kostola.

P1000818a

Svätyňa kostola. Foto: Ivan Pastorek

V presbytériu sa nachádza hlavný oltár zasvätený patrónovi kostola. Z pôvodného oltára sa zachovala v súčasnosti obložená menza oltára vybudovaná z kameňa a tehál. Z pôvodného oltára sa tiež zachovali dve plastiky , ktoré boli v 18. storočí uložené na sanktuáriu a to plastika Pelikána ako personifikácia Kristovho obetovania a soška Zmŕtvychvstalého Krista. Pozadie oltára je vyplnené barokovými sochami a architektúrou. V strede sochárskej výzdoby je plastika Boha Otca a socha sv. Michala stojaca na diabloch. Po bokoch ústredných plastík sa nachádzajú plastiky apoštolov sv. Pavla, sv. Petra, sv. archanjela Rafaela a Anjela strážneho. Sochárska časť pozadia je doplnená adorujúcimi  anjelmi a barokovými dekoratívnymi  prvkami. Pozadie oltára pochádza z polovice 18. storočia.

P1000821a

Bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Foto: I. Pastorek

V severnej a južnej lodi sa nachádzajú bočné oltáre a to oltár Najsvätejšieho srdca Ježišovho / severná loď a oltár Srdca Panny Márie. Architektúra oltárov je dielom rezbárskej dielne hlohovského staviteľa oltárov Jozefa Seilnachta. Z obdobia baroka pochádzajú plastiky umiestnené v nikách oltárov, barokové sú tiež štíty oltárov. Ústredné plastiky sú prácou dielne Ferdinanda Prinotha z talianskeho Tyrolska.  Z tejto dielne sú tiež plastiky sv. Jozefa a sv. Terézie. Okrem oltárov sa v bočných lodiach nachádza krstiteľnica  a v južnej lodi pôvodné kazateľnica s vrcholovou plastikou sv. Michala archanjela. K ďalšiemu vybaveniu kostola patrí organ z 19. storočia, zastávky krížovej cesty a v podveží kostola barokový kríž, pôvodne umiestnený na staršom bočnom oltári. Maľba kostola je z roku 1935 od rožňavského maliara kostol Júliusa Ádáma.

Autor textu : I. Pastorek