Súčasnosť obce

Budova zdravotného strediska, pošty a bytových jednotiek 

Zamestnanie

Pobedim patrí medzi typické, pôvodne roľnícke obce. Poľnohospodári v drvivej väčšine pracujú na miestnom poľnohospodárskom družstve, ktoré dosahuje dobré hospodárske výsledky. Oproti minulosti sa však poľnohospodárstvu venuje len malá časť obyvateľov. Práceschopní občania sú poväčšine zamestnaní v blízkom kúpeľnom meste Piešťany, potom v sídle okresu v Novom Meste nad Váhom a v okolitých obciach, v súčasnosti predovšetkým v Hornej Strede. Samotná obec, okrem poľnohospodárstva (Poľnohospodárske družstvo Pobedim) a podniku UstrupPlast poskytuje len málo pracovných príležitostí a to predovšetkým v obchodoch, v školstve a v menších priemyselných prevádzkach.

Okrem poľnohospodárskeho družstva existujú v obci i ďalšie menšie podnikateľské subjekty, sústredené v areáli bývalej sušičky družstva. Podnikateľmi sú zväčša fyzické osoby, remeselníci, bez pracovníkov.

Služby

Obyvateľom obce je k dispozícii holičstvo a kaderníctvo v budove zdravotného strediska / utorok a piatok od 16.00 – 18.00 /. Komunálne služby ako napríklad čistenie odevov obyvatelia obce využívajú v neďalekých mestách a to v Piešťanoch a v Novom Meste nad Váhom

Obchody

Obec má v súčasnosti 2 obchody s potravinami a s rozličným tovarom. Jeden obchod  prevádzkuje podnikateľka a druhý obchod, supermarket,  je v majetku Jednoty COOP. Predajňa záhradkárskych potrieb je v v súkromnom objekte (majiteľ Jana Vavrová). Supermarket COOP Jednota je moderným obchodom v rekonštruovaných priestoroch pôvodného potravinového družstva.

Zdravotníctvo

V obci sú ambulancie praktického, zubného a detského  lekára. Všetky sú umiestnené v objekte zdravotného strediska. V prípade potreby pacienti využívajú zdravotnícke služby odborných lekárov, prípadne nemocnice v Novom Meste nad Váhom a v Piešťanoch. Krajská nemocnica je v Trenčíne.

Ambulancia praktického lekára:
MUDr. Marián Gešvandtner
ordinačné hodiny:
utorok: 7.30 – 12.00 hod.
štvrtok: 7.30 – 11.00 hod.
Telefón: 0905919946
Ambulancia zubného lekára:
MUDr. Veronika Šišovská
ordinačné hodiny:
pondelok: 8.00 – 13.00 hod.
streda: 8.00 – 13.00 hod.
štvrtok: 13.00 – 18.00 hod.
piatok: 8.00 – 13.00 hod.
Telefón: 7794259
Ambulancia detského lekára:
MUDr. Oľga Bošanská
ordinačné hodiny:
pondelok: 14.00 – 16.00 hod.
štvrtok: 14.00 – 16.00 hod.

Doprava

Doprava s najbližšími obcami a mestami je zabezpečená autobusmi SAD. Najbližšia železničná stanica Horná Streda je vzdialená cca 2 km. Dobré autobusové spojenie, okrem soboty a nedele, je zabezpečené s Piešťanmi a potom s Novým Mestom nad Váhom. Ďalšie autobusové spojenie je s mestom Vrbové a Jaslovskými Bohunicami. Jediný autobusový spoj majú obyvatelia obce so susednou obcou Podolie.

Spracoval: I. Pastorek