Farnosť všeobecne

Fara s pamätnou tabuľou Jána Hollého
Foto: I. Pastorek

V pobedimskej farnosti sú obce Pobedim a Bašovce (okres Piešťany). Sídlom farnosti je Pobedim, kde sa nachádza farský úrad a kostol sv. Michal archanjela postavený v rokoch 1674 – 1678. V obci Bašovce je filiálny kostol Panny Márie ružencovej z roku 1906. Výročná farská celodenná poklona je 23. septembra. V oltároch kostolov sú pozostatky sv. Adeodata, pápeža / + 618 /, sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (+997) a sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka (+1170).

Správca farnosti vdp. Dušan Nemec slúži sv. omšu spolu s vdp. Jaroslavom Kadlecom, pobedimským rodákom
Foto: I. Pastorek

Farské oznamy

Sv. omše v Pobedime
Pondelok
Utorok 18.00 hod. (letný čas 18.00 hod.)
Streda 17.00 hod. (letný čas 18.00 hod.)
Štvrtok 17.00 hod. (letný čas 18.00 hod.)
Piatok 18.00 hod. (letný čas 18.00 hod.)
Sobota 8.00 hod.
Nedeľa 7.30 hod. a 10.30 hod.

Sv. omše v Bašovciach
Utorok 17.00 hod. (letný čas 19.00 hod.)
Piatok 17.00 hod. (letný čas 18.00 hod.)
Sobota 9.00 hod. – prvá sobota v mesiaci
Nedeľa 9.00 hod.

  • Sviatosť zmierenia sa vysluhuje vždy pred sv. omšami v týždni.
  • Vo štvrtky po sv. omši býva pol hodiny adorácia (okrem prvopiatkového týždňa).
  • Duchovné obnovy sú približne raz do mesiaca.
  • Na fare je zriadená knižnica, kde si možno požičať knihy a CD.
  • Je možnosť hmotne prispieť na misie – posielajú sa balíky.

 

Kontakt

Správca farnosti: JCLic. Mgr. Ľuboš Tvrdý
916 23 Pobedim č. 1
IČO: 34015957
DIČ: 2021627267
tel./fax: 032/ 7794176
Účet farnosti: SK 04 5600 0000 0052 3009 5001

Ľuboš Tvrdý

nar.: 23.2.1982
ord.: 1.7.2007
kaplán: Horné Zelenice 2007 – 2009, Piešťany 2009 – 2011
kancelár arcibiskupského úradu v Trnave 2011 – 2012
farár: Gáň 2012 – 2014
farár: Pobedim 2014

Zo života farnosti

Vo farnosti pracuje ekonomická rada : Ing. Marián Lednický, Ing. Peter Kotleba, Mgr. Ivan Pastorek, Rada doposiaľ spolupracovala pri opravách kostolov.

Ľuboš Tvrdý

nar.: 23.2.1982
ord.: 1.7.2007
kaplán Horné Zelenice 2007 – 2009, Piešťany 2009 – 2011
kancelár arcibiskupského úradu v Trnave 2011 – 2012
farár Gáň 2012 – 2014
farár Pobedim 2014

Kresťanské stránky:
http://www.christ-net.sk/www/
http://www.kbs.sk/
http.//www.spievatko.sk/www/

Kňazi pochádzajúci z farnosti

Mons. Jozef Feranec biskup banskobystrický (1910 – 2003)
Michal Segeš (1855 – 1932)
Viliam Mitošinka (1905 – 1993)
Jozef Mitošinka (1909 – 1984)
Michal Klimo (1913 – 1996)
Alojz Miklovič (1916 – 1989)
Michal Petráš (1917 – 1973)
Ján Kadlec (1927- 2013)
Jozef Lednický (1950)
Jaroslav Kadlec (1966)