Obecný úrad

Kultúrny dom – sídlo obecného úradu

Adresa:

Obec Pobedim
916 23 Pobedim 435

Štatutárny zástupca:

Mgr. Andrea Augustínová, starostka obce, tel. 0905 223 953

Tel/fax:

032/77 941 73 – kancelárie úradu
032/77 942 19 – kancelária starostu

E-mail:

obec.pobedim@pobedim.sk
starosta.pobedim@pobedim.sk

Bankové spojenie:

VÚB Nové Mesto nad Váhom
Č.ú. : 22521-202/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2252 1202
SWIFT: SUBA SK BX


IČO: 00311910
DIČ: 2021079885

Úradné hodiny:

pondelok: 7.30 – 15.30
utorok: 7.30 – 15.30
streda: 7.30 – 17.00
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7.00 – 12.00

Starostka obce:

Mgr. Andrea Augustínová

Pracovníci úradu 

Bc. Gabriela Kamenská – spisová a stavebná agenda, majetkoprávne veci, civilná ochrana, sťažnosti
Lucia Kameniarová – finančné účtovníctvo, mzdová agenda
Jana Miklovičová – evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľnosti, poplatky obce, ostatná agenda

Matričný obvod:

Pobedim

Matrikárka:

Jana Miklovičová