Roľnícky dom

Pohľad na Roľnícky dom

Pôvodný interiér

Roľnícky dom je majetkom obce a patrí k zachovalým domom roľníka v Pobedime. Jeho obytná časť, pozostávajúca z izby, kuchyne (pitvora) a komory pochádza z roku 1878. Dátum postavenia tejto časti domu je vidieť na hrade izby, kde je dátum 7. máj 1878 a meno staviteľa Michala Kuchara. Hospodársky časť domu bola postavená postupne a to v rokoch 1883 a 1890. Poslednou časťou hospodárskeho traktu je maštaľ pre kone z roku 1912. Súčasťou domu je i pec na pečenie chleba, situovaná medzi obytnou a hospodárskou časťou domu.

Roľnícky dom bol odkúpený Miestnym národným výborom v Pobedime v roku 1988. Zámerom kúpy bolo zachovať jeden dom v obci, ktorý bude prezentovať roľnícke obydlie. Postupne sa malo vybudovať dedinské múzeum s interiérovou a expozičnou časťou. Prvé opravy domu boli realizované brigádnicky, predovšetkým členmi folklórnej skupiny Pobedimčan. K základnej oprave došlo v súvislosti s oslavami prvej písomnej zmienky o obci v roku 1992. V tom čase sa sprístupnila interiér a v hospodárske j časti sa inštalovala výstava z oblasti archeológie a národopisu. Predtým v dome zhromaždili obyvatelia Pobedima rôznorodý národopisný materiál a ďalšie muzeálne predmety boli zapožičané z Vlastivedného múzea v Hlohovci. Sprístupnil sa interiér izby s typickým ľudovým nábytkom, kuchyňa so starobylým stolom krosienkového typu a komora, kde sa vystavila predovšetkým hrnčina používaná v ľudovom prostredí.

Prehliadka historickej expozície

Expozície

Expozičná časť domu sa vybudovala v roku 2002. Pozostáva z expozície národopisu, archeológie a histórie. V národopisnej časti sú vystavené časti ľudového ženského a mužského odevu, pracovné náradia roľníkov a remeselníkov ako aj ukážky ľudového textilu, rovnako ako v prípade ľudového odevu s bohatou výšivkou. Vo vitrínach s predmetmi z oblasti archeológie sú verné kópie a niektoré originály archeologických nálezov z chotára obce, predovšetkým z obdobia doby bronzovej, rímskej a slovanskej. Najvýznamnejšie je zastúpená doba slovanská, predovšetkým obdobie Pribinovho kniežatstva, kedy v lokalite Hradište bolo vybudovaná slovanské hradisko ako obchodné a remeselné centrum. Expozícia pokračuje prezentáciou dejín obce od najstaršej písomnej zmienky až do polovice 20. storočia. V expozícii sú prezentované železné predmety z obdobia stredoveku, unikátna tehla zo začiatku výstavby kostola, záznamy roľníkov o úrode, písomnosti obce s pečaťami, doklady o pôsobení básnika Jána Hollého v Pobedime a materiály k novšej histórii obce v období I. Československej republiky a slovenského štátu. Expozícia je doplnená mapou Pobedima z polovice 19. storočia.

Spracoval: I. Pastorek