Spoločenské a športové organizácie

 

 

 

 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža           

 Predseda: Mgr. Denisa Babičová

Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda: Martin Piškula

 

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 

Predseda: Jozef Sýkora

 

Základná organizácia  Jednoty dôchodcov na Slovensku

Predseda: Mgr. Ivan Pastorek

 

Združenie pre ochranu a obnovu Kostola sv. Michala archanjela  

Predseda: Ing. Peter Kotleba

 

Rybársky spolok Zástodolie

Predseda: Ľubomír Melicher

 

 

Poľovnícke združenie 

Predseda: Jozef Gula

 

Futbalový klub 1925 

Predseda: Rastislav Čop

 

Kolkársky klub 

Predseda: Ing. Marián Mitošinka

 

T.J. Sokol ženy

Predseda: Mgr. Lenka Mitošinková