Poslanci a komisie obecného zastupiteľstva

Zvolení poslanci vo volebnom období 2022 – 2026

Elena Cagalová
Mária Desátová
Gabriel Havrlent
Ing. Juraj Lednický
Ing. Ladislav Melicher
Ing. Lenka Miklovičová
Mgr. Ivan Pastorek
Martin Piškula
Eva Pogranová

Komisie obecného zastupiteľstva

– komisia pre finančné záležitosti
– komisia pre výstavbu a územné plánovanie
– komisia pre kultúru a školstvo
– komisia pre telovýchovu a šport
– komisia pre občianske a sociálne záležitosti
– komisia pre vyhodnotenie ponúk výberového konania
– komisia pre ochranu verejného záujmu

Predsedovia a členovia komisií obecného zastupiteľstva

Predseda komisie pre finančné záležitosti

Ing. Lenka Miklovičová (poslankyňa)
členovia komisie:
Marta Jankechová
Helena Miklovičová
Alena Holubcová
Eva Pogranová (poslankyňa)

Predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie

Ing. Ladislav Melicher (poslanec)
členovia komisie:
Ing. Juraj Lednický (poslanec)
Miroslav Piškula

Predseda komisie pre kultúru a školstvo

Ing. Ladislav Melicher (poslanec)
členovia komisie:
Mgr. Jela Košútová
Mgr. Lucia Klimová
Mária Desátová (poslankyňa)
Mgr. Ivan Pastorek

Predseda komisie pre telovýchovu a šport

Martin Piškula (poslanec)
členovia komisie:
Gabriel Havrlent (poslanec)
Mária Desátová (poslankyňa)

Predseda komisie pre občianske a sociálne záležitosti

Eva Pogranová (poslankyňa)
členovia komisie:
Elena Cagalová (poslankyňa)
Jana Miklovičová
Mária Desátová (poslankyňa)

Predseda komisie pre vyhodnotenie ponúk výberového konania

Ing. Juraj Lednický (poslanec)
členovia komisie:
Ing. Ladislav Melicher (poslanec)
Martin Piškula (poslanec)
Gabriel Havrlent (poslanec)

Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu poslanca

Ing. Lenka Miklovičová (poslankyňa)
členovia komisie:
Ing. Ladislav Melicher (poslanec)
Mgr. Ivan Pastorek (poslanec)