Poslanci a komisie obecného zastupiteľstva

Zvolení poslanci vo volebnom období 2018 – 2022

Mgr. Andrea Augustínová
Elena Cagalová
Rastislav Čop
Gabriel Havrlent
Ing. Ladislav Melicher
Ing. Marián Mitošinka
Mgr. Ivan Pastorek
Martin Piškula
Eva Pogranová

Komisie obecného zastupiteľstva

– komisia pre finančné záležitosti
– komisia pre výstavbu a územné plánovanie
– komisia pre kultúru a školstvo
– komisia pre telovýchovu a šport
– komisia pre občianske a sociálne záležitosti
– komisia pre vyhodnotenie ponúk výberového konania
– komisia pre ochranu verejného záujmu

Predsedovia a členovia komisií obecného zastupiteľstva

Predseda komisie pre finančné záležitosti poslankyňa

Eva Pogranová
členovia komisie: Mgr. Ivan Pastorek
Marta Jankechová
Elena Žitnanská
Lucia Kameniarová
Alena Holubcová

Predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie poslanec

Ing. Ladislav Melicher
členovia komisie: Ing. Marián Mitošinka
Jozef Mašán
Ing. Juraj Lednický
Miroslav Piškula
Vladimíra Žitňanská

Predseda komisie pre kultúru a školstvo poslanec

Mgr. Ivan Pastorek
členovia komisie: Mgr. Andrea Augustínová
Ing. Peter Kotleba
Anna Lednická
Mgr. Jela Košútová
Eva Pogranová
Ivan Pätnický
Vladimíra Žitňanská

Predseda komisie pre telovýchovu a šport poslanec

Rastislav Čop
členovia komisie: Martin Piškula
Mgr. Lenka Mitošinková
Ing. Marián Mitošinka
Juraj Augustín
Gabriel Havrlent

Predseda komisie pre občianske a sociálne záležitosti poslankyňa

Mgr Andrea Augustínová
členovia komisie: Elena Cagalová
Eva Pogranová
Jana Miklovičová

Predseda komisie pre vyhodnotenie ponúk výberového konania poslanec

Ing. Marián Mitošinka
členovia komisie: Ing. Ladislav Melicher
Martin Piškula
Rastislav Čop

Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu poslanca

Mgr. Ivan Pastorek
členovia komisie: Mgr. Andrea Augustínová
Eva Pogranová.