História športu

Začiatky organizovaného športu v obci možno nájsť v 30. rokoch minulého storočia. Nie je div, že to bol práve futbal ako najobľúbenejší šport mládeže. Hra s futbalovou loptou zaujala najskôr miestnych študentov. Postupne sa začali hrávať prvé futbalové zápasy s mužstvami z okolitých dedín. Založil sa športový futbalový klub ŠK Pobedim. I keď mal zo začiatku problémy, predovšetkým s plochou ihriska, svoju existenciu si udržal i v období slovenského štátu. Po roku 1945 vznikla telovýchovná jednota Sokol, ktorej členovia sa venovali okrem futbalu aj atletike. Predovšetkým to bol Jozef Solár, ktorý sa venoval viacerým atletickým disciplínám.

Pobedimskí futbalisti v 70. rokoch 20. storočia

Rozmach futbalu zaznamenávame po roku 1952 kedy sa začalo hrávať v súčasnom športovom areáli. V nasledujúcom desaťročí, vďaka pochopeniu vedenia vtedajšieho roľníckeho družstva, vznikol TJ Družstevník Pobedim a neskôr TJ JRD Pobedim. Futbalistov poľnohospodárske družstvo podporovalo materiálne i finančne. V tom čase, okrem družstva dospelých, s úspechom hrávali i dorastenci a žiaci. Najväčšie úspechy dosiahli pobedimskí futbalisti v druhej polovici 70. rokov minulého storočia. Postúpili z okresného majstrovstva až do I.B. triedy. Po tomto vrchole však postupne začal úpadok a futbal sa z neho dostával len pomaly.

V období I. ČSR športom, predovšetkým dospelých, boli kolky. Hralo sa v kolkárni na dvore súčasného pohostinstva, avšak bol to skôr rekreačný šport ako oddychová súčasť nedeľňajších popoludní. Súťažne sa začali kolky hrať až po výstavbe dvojdráhovej kolkárne v telovýchovnom areáli v roku 1971. Do športového diania v obci sa neskôr zapojil hádzanársky oddiel dorasteniek, turistický oddiel a oddiel základnej telesnej výchovy, založený v roku 1981.

V súčasnosti reprezentujú pobedimský šport futbalisti TJ Pobedim, Kolkárky klub Pobedim, TJ Sokol Pobedim – ženy a Pobedimský hokejový klub, ktorý vznikol v roku 1993. Futbalisti majú k dispozícii ihrisko so šatňami, kolkári využívajú modernú štvordráhovú kolkáreň, cvičenky TJ Sokol telocvičňu základnej školy a hokejový klub hráva interligu v Hlohovci.

Najznámejším pobedimským športovým činiteľom je PhDr. Ján Mitošinka, známy hokejový funkcionár a tréner. Má veľké zásluhy na úspechoch hokejovej reprezentácie v prvom desaťročí samostatnej Slovenskej republiky. Aktívne podporoval i športové aktivity v obci, predovšetkým hokej.

Spracoval: I. Pastorek