70. výročie Folklórnej skupiny Pobedimčan

Folklórna skupina Pobedimčan a obyvatelia obce si dňa 24. júna 2017 pripomenuli vzácne jubileum, 70. výročie vzniku folklórnej skupiny. Oslavy sa začali v Kostole sv. Michala archanjela, kde sa konala sv. omša za živých a mŕtvych členov folklórnej skupiny. V závere sv. omše poďakovali starosta obce Mgr. Martin. Lednický a vedúca folklórnej skupiny Amdrea Nedbalová vdp. Ľ. Tvrdému za podporu folklórneho hnutia a osobitne ľudového odevu počas krojovanej hodovej sv. omše. Po bohoslužbe pobedimskí a melčickí folkloristi, spolu s viacerými občanmi obce, prešli na cintorín, kde si pri ústrednom kríži spomenuli a spolu s vdp. Ľubošom Tvrdým sa pomodlili za zomrelých členov folklórnej skupiny. Pred slávnostným programom prešli folkloristi a hostia sprievodom do kultúrneho domu. Prítomných privítala Eva Pogranová, ktorá celý priebeh programu moderovala. Vystúpeniami folklórnych skupín predchádzal slávnostný príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického, príhovor o histórii folklórnej skupiny predsedu komisie kultúry a školstva Mgr. Ivana Pastoreka a boli odovzdané ďakovné listy za činnosť v oblasti uchovávania a rozvíjania ľudových tradícií. Vzácnym hosťom osláv bol poslanec Národne rady SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý vedúcej FS Pobedimčan odovzdal plaketu Krajského osvetového strediska v Trenčíne. Po príhovoroch a oceneniach prišli na rad vystúpenia folklórnych skupín a to domácej folklórnej skupiny, , žiakov základnej školy, speváckej skupiny Kolovrátok z Melčíc Lieskového a mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče.

I. Pastorek

Eva Pogranová, Zuzana Pogranová

Reportáž z osláv 70. výročia Folklórnej skupiny Pobedimčana je zverejnená v TV Pohoda Nové Mesto Nad Váhom.