Brigáda Upracme si Pobedim

Brigáda

Sobota, 30. apríl 2016. Už od rána svietilo slniečko a spríjemňovalo celý deň. Po mrazivých nociach, keď príroda dostala silnú ranu v podobe nezvyčajného mrazu v tomto období, to bolo celkom pekné prekvapenie.
Niečo po pol deviatej hodine ráno nastal v obci nezvyčajný ruch. Kroky našich občanov smerovali na nádvorie základnej školy. Prišli sa registrovať na dlho očakávanú a avizovanú akciu, aby mohli pomôcť pri upratovaní a skrášľovaní obce. Zaregistrovalo sa 130 obyvateľov nielen Pobedima , ale i z okolitých obcí. Bolo dosť aj tých, ktorí sa zapísať neprišli a aj tak pracovali. Po rozdelení úloh sa postupne presúvali na svoje pridelené pracoviská. Čistenie, zametanie a zbieranie smetí po obci, okolo cintorína, poľnohospodárskeho družstva, po kanáloch a poliach smerom na Bašovce, Očkov, Podolie, na „čerpačku“, Hornú Stredu, železničnú stanicu a okolo Dubovej – to bola úloha pre časť dobrovoľníkov. Ďalší zrezávali kríky pri chodníku od starej budovy Jednoty až po Hájsky most. Ich pomocníci zrezané konáre nakladali na traktor a odvážali na skládku pri PD. Mnohí zametali odpad po tejto činnosti, aby ulica zostala čistá. Bezpečnosť dopravy a týchto prác bola zabezpečená. Partia, pracujúca pri Dubovej od „Líškech“ mosta po most pri Šmercelových, mala za úlohu vyrezať kríky tzv. nálety, keď šírka porastu od potoka k poliam bola miestami až takmer 20 metrov. Popri tom vyťahovali z vody popadané drevo, nahádzané odpadky. Skupina dobrovoľníkov prerezávala cestu od Šmercelových k Hájskemu mostu. Zároveň drevo odvážali na skládku. Samozrejme aj tu zbierali nahádzané odpadky. Veľká skupina žien pracovala na skrášlení dvora pri Roľníckom dome. Vyčistili záhony s kvetmi, ostrihali okrasné kríky, posadili nové rastlinky, vyzametali. Vyčistili aj okrasné nádoby a dosadili zeleň. Pracovalo sa aj vo dvore základnej školy a okolí. Tu upravili záhradu, vyčistili skalky, ihrisko, pieskovisko.
Po namáhavej práci čakalo všetkých občerstvenie v podobe guľášu, kofoly a piva. V poobedňajších hodinách nasledovalo „Stavanie mája“ a veselica.
Päť veľkých zaplnených kontajnerov na odpad, rozmiestnených na rôznych miestach, poukazovalo na to, že toto bolo veľmi veľké upratovanie, pretože sem mohli vyviesť odpad z domácností, ktorý je ťažké niekde umiestniť.
Veľa vriec s odpadom vyzbieraným po celej dedine svedčí o tom, že dosť ľudí považuje dedinu a okolie za smetisko, kde sa zmestí všetko – od papierov, cez sklo, pneumatiky i televízory. Ale zároveň to množstvo vriec svedčí aj o tom, že skutočne mnohým záleží, aby obec bola čistá, pekná, že im záleží na tom, v akom prostredí žijú.
Tejto akcie, ktorá v našej obci zrejme nemá obdobu, sa zúčastnili deti, mládež, ľudia v aktívnom veku i seniori. Všetci – bez rozdielu veku priložili ruku k dielu a vyčistili nielen obec ale i okolie. A za to sa im príroda určite odvďačí.

Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Eva Pogranová