Celoplošné testovanie na Covid 19 v obci, aktualizácia údajov

V dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 a nasledujúci týždeň / 7. a 8. novembra / sa uskutočnilo celoplošné testovanie na Covid 19. Miestom celoslovenskej akcie v našej obci bola svadobka. V inštruktážnom letáku boli obyvatelia informovaní o postupe testovania, navrhnuté časové obdobia a rozdelenia podľa čísiel domov.  

Podľa nedávno zverejnených oficiálnych údajov sa testovania v 1. kole zúčastnilo 833 obyvateľov a zistilo sa 3 infikovaných / 0,36 % /. Testovaní boli i obyvatelia blízkych obcí a tiež, vzhľadom k nedostatku certifikátov o vykonanom teste, sa zase viacerí naši občania testovali v susedných obciach. V druhom kole testovania bolo sa na testovaní zúčastnilo 1235 obyvateľov a zistilo sa 6 infikovaných / 0, 49 % /Avšak podľa neoficiálnych údajov bol len jeden infikovaný obyvateľ našej obci. Vyššia účasť ako počet obyvateľov Pobedima bola zapríčinená veľkým počtom občanov z okresu Piešťany ako i iných častí Slovenska, kde sa testovanie nerealizovalo. Ďalšie kolo testovania, podľa zverejnených informácií, sa bude konať v obciach nad 1% infikovaných, naša obec však do tejto kategórii nepatrí.

Treba pripomenúť, že do testovania bola výrazne zaangažovaná obec, konkrétne starosta obce Mgr. Martin Lednický, pracovníci obecného úradu, zdravotníčky z našej obce a dobrovoľníci, predovšetkým z radov Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim. Všetkým patrí poďakovanie za úspešný priebeh náročnej akcie.

Foto: Eva Pogranová