Cvičenky T J Sokol Pobedim – hodnotenie i plán

Na výročnej členskej schôdzi 3. marca t.r. sa stretli cvičenky TJ Sokol Pobedim. Medzi sebou privítali starostku Považskej župy M.R. Štefánika Oľga Samákovú, starostu obce Martina Lednického a predsedu komisie športu OZ Jozefa Mašána.