Daňoví dlžníci k decembru 2020

Daňoví dlžníci 12_2020

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Obec Pobedim podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

  • u fyzickej osoby (občana)                        160 Eur
  • u právnickej osoby                                   1 600 Eur