Dar učebných pomôcok

Dňa 26.10. 2017 , v rámci slávnostného otvorenia výstavy STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA prevzali zástupcovia našej školy , riaditeľka školy , Mgr. Jarmila Pastulová, žiaci Patrik Desát a Samuel Jankech , spolu s  starostom obce, Mgr. Martinom Lednickým, z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja , Ing. Jaroslava Bašku učebné pomôcky – elektronické stavebnice (6 ks) a notebook, ktoré poslúžia našim žiakom pri vyučovaní technických predmetov. Srdečne ďakujeme.