Deň matiek

Druhú májovú nedeľu sa konala v našom kultúrnom dome tradičná oslava Dňa matiek. Organizátormi tohoročného sviatku bola Obec Pobedim a Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim. Mamám a starým matkám zaželal, vo svojom slávnostnom príhovore, všetko najlepšie, hlavne zdravie a pohodu, starosta obce Martin Lednický. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program detí materskej a žiakov základnej školy. Odzneli milé básničky a hovorené pásmo našich najmenších a piesne, tance ako aj rozprávka v podaní žiakov školy. Nechýbali ani moderné tance a sólové spevy. Za program venovaný matkám starosta obce M. Lednický, ktorý osobitne vyjadril vďaku pedagógom školy za prípravu tohoročného sviatku matiek.
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria – Kultúra /
I.P.