Deň matiek 2019

Po roku, 10. mája 2019, sa opäť zaplnila sála svadobky, aby si prítomní a predovšetkým deti. žiaci a pedagógovia uctili deň všetkých matiek. Základná škola s materskou školou matkám a prítomným pripravili kyticu vystúpení s tancami, spevmi , rozprávkovou scénkou, orchestrom, rómským temperamentným tancom a záverečnou piesňou ako poďakovanie všetkým mamičkám. V úvode privítala prítomných riaditeľka školy Mgr. J. Pastulová a starosta obce Mgr. Martin Lednický zablahoželal mamičkám, babičkám i prababičkám s poďakovaním za ich starostlivosť.

Text a foto : I. Pastorek