Deň matiek

P1020193aI napriek daždivému počasiu sa 11. mája 2014 sála svadobky zaplnila a prítomní si vypočuli a pozreli bohatý program k tohoročnému Dňu matiek. Pestrý program pripravila Základná škola s materskou školou Ján Hollého za čo žiakom a pedagógom materskej a základnej školy patrí úprimné poďakovanie. Úvodom oslavy blahoželali k sviatku mamičiek a babičiek starší žiaci a potom sa k nim pripojili formou básničiek i naši najmenší. Po deťoch materskej školy potom program pokračoval básňami, scénkami, tancami a spevom. Zaujal spev a tanec ľudových piesní, vystúpenie starších detí, ktoré sa už pomaly chystajú do školských lavíc a k milým vystúpeniam patril i tanec v štýle western.

Vskutku bohatý a pestrý  program bol vhodnou a peknou formou poďakovania za lásku a starostlivosť pre všetky mamičky v našej obci.

I.P.

Foto: I. Pastorek, E. Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria