Deň učiteľov a Uvítanie detí do života obce Pobedim

Pekný jarný deň 29. marca 2017 sa v obradnej sieni najskôr stretli učitelia, pracovníci školy a hostia na prijatí pracovníkov školy a hostí starostom obce Mgr. Martinom Lednickým z príležitosti Dňa učiteľov. Po tejto slávnosti nasledovalo Uvítanie detí do života obce Pobedim.

Slávnosť Dňa učiteľov sa začala kultúrnym programom žiakov školy a pokračovala slávnostným príhovorom starostu obce. Vo svojom príhovore Mgr. M. Lednický pripomenul dôležitosti školy pre ďalší rozvoj osobnosti a nezastupiteľnú úlohu učiteľov ako aj ďalších pracovníkov školy, ktorí sa starajú u chod školského zariadenia. Predseda komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek vo svojom vstupe pripomenul úspechy školy a zásadný podiel školy na kultúrnom živote obce. Prítomní sa po príhovoroch podpísali do pamätnej knihy obce a prijali osobné blahoželanie a poďakovanie od starostu obce. Popri kultúrnom programe žiakov vystúpil ako hosť nádejný huslista Radko Malo a po ňom moderátorka akcie Vladimíra Žitňanská poetickými slovami taktiež vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí sa starajú o vzdelanie našich detí. Slávnosť Dňa učiteľov sa skončila pozvaním starostu obce na času vína.

Obradná sieň sa po tejto akcii zaplnila rodičmi, starými rodičmi a príbuznými detí, ktoré sa narodili v minulom roku a boli pozvaní na milú slávnosť – Prijatie detí do života obce Pobedim. Na začiatku slávnosti pri maľovanej kolíske zaspievali žiaci školy pekné príležitostné pesničky a so slávnostným príhovorom vystúpil starosta obce Mgr. Martin Lednický. Rodičia prítomných detí sa po jeho príhovore, v ktorom, okrem iného, zaželal deťom a rodičom veľa zdravia a rodinnej pohody. podpísali do pamätnej knihy obce a od starostu obce prijali blahoželanie s darčekom a kvet od Mgr. I. Pastoreka. V závere prítomným zahral príjemné skladby na husliach Radko Malo a potom nasledovalo spoločné i jednotlivé fotografovanie. V samom závere si účastníci slávnosti pripili pohárom vína na zdravie svojich detí.

Ivan Pastorek
Foto: Lucia Kameniarová