Deň úcty k starším

Na Základnej škole s materskou školou Jána Hollého bol dňa 26. októbra 2017 tradično- netradičný Deň úcty k starším. Tradičný čo sa týka termínu – mesiac október a netradičný v tom, že v programe nevystupovali len žiaci školy ale aj ich starí rodičia. V každom prípade bol to zaujímavý a pekný podvečer.

Foto: Eva Pogranová