Dobrovoľný hasičský zbor bilancoval

V nedeľu 4. marca 2018 sa na Požiarnej zbrojnici uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Pobedime. Otvorenie a vedenie schôdze bolo v réžii tajomníka DHZ Ing. Mateja Palkoviča. Úvodom privítal všetkých prítomných. Okrem členov prijali pozvanie aj hostia: Mgr. Andrea Augustínová, prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, Pavol Ceľuch, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Bc. Jozef Smolinský, predseda Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Trenčín, Ivan Krúpa, delegát Územnej organizácie DPO SR Nové Mesto nad Váhom a Mgr. Martin Lednický, starosta obce Pobedim.

Bližšie a kompletnejšie informácie budú zverejneneé memeé v článku v obecných novinách Pobedimčan 1 2018.

Foto: Eva Pogranová