Dobrovoľný hasičský zbor v prvej kategórii hasičských zborov.

V Kategorizácii Dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku bol DHZ Pobedim zaradený do prvej kategórie. Podotýkame, že v okrese Nové Mesto nad Váhom to bol jediný zbor zaradený do najvyššej kategórii. Celkove v Trenčianskom kraji bolo do prvej kategórie na rok 2014 zaradených 14 zborov.

Našim hasičom k tomuto úspechu srdečne blahoželáme.

Adm.