Dobrovoľný odber krvi

V stredu 15. marca 2017 sa uskutočnil pravidelný odber krvi. Celkove sa zúčastnilo humánnej akcie 30 darcov krvi z našej obce. ale aj zo susedných obcí a to z Podolia, Bašoviec a Častkoviec. Národná transfúzna stanica Trenčín odovzdala bronzové Jánskeho plakety Mgr. Martinovi Lednickému, Dušanovi Kafkovi a Erikovi Šupkovi. Blahoželáme a ďakujeme. Sponzorom dobrovoľného odberu krvi, na ktorom sa zúčastnili ako hostia tri triedy žiakov našej základnej školy, bola COOP Jednota.