Dobrovoľný odber krvi – zrušenie

Miestna skupina Slovenského červeného kríža oznamuje, že plánovaný odber krvi dňa 14. októbra 2020 v našej obci  je zrušený. Krv možno darovať len na transfúznej stanici v Tretnčíne.