Dva zásahy pobedimských hasičov za jeden deň

Hasiči Leopoldov 03aVýjazd č.1  dňa 23.7.2014 čas 17.01 hod.

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému /KS IZS/ požiadalo o výpomoc jednotku DHZO Pobedim na zásah požiar slamy na riadkoch väčšieho rozsahu do mesta Leopoldov. O udalosti bola informovaná starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, ktorá dala príkaz na výjazd. Na zásah bola vyslaná technika T 148 CAS 32 + 3 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka DHZO Pobedim nahlásila veliteľovi zásahu HaZZ Hlohovec, ktorý určil jednotke DHZO Pobedim miesto hasenia. Jednotka DHZO Pobedim použila na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru 2x lafetový prúd a jednoduché hasiace prostriedky. Po celkovom uhasení požiaru sa všetky zasahujúce jednotky vrátili na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov DHZO Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky.

Výjazd č.2    dňa 23.7.2014 čas 21.55 hod.

Jednotka DHZO Pobedim bola požiadaná o technickú pomoc – vytiahnutie osobného vozidla z pola po dopravnej nehode.  O pomoc hasičov požiadal občan obce Pobedim p. Igor Klčo č.d.18 Výjazd jednotky DHZO Pobedim bol ohlásený na KS IZS Trenčín a starostke obce Pobedim. Na zásah vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 1 člen DHZO Pobedim. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedna o osobné motorové vozidlo nachádzajúce sa v poli na kolesách bez  zranených osôb, tie boli rodinnými príslušníkmi majiteľa vozidla odvezený na pohotovosť do NsP Piešťany. Jednotka DHZO Pobedim vykonala na vozidle protipožiarne opatrenia a pomocou navijáka z vozidla AHZS MB Vario 815 vozidlo vytiahla na vozovku, kde si odťah vozidla zabezpečil majiteľ vozidla , ktorý bol na mieste prítomný.