Flores musarum 2017 pre Ing. Petra Kotlebu

Trenčiansky hrad sa stal 2. októbra 2017 dejiskom veľmi významnej udalosti. Pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku sa uskutočnil slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja v oblasti kultúry FLORES MUSARUM za rok 2017. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom a Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne zorganizovali toto podujatie v historických priestoroch kasární na hrade.

Pre Pobedim to bola mimoriadna udalosť. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška udelil Ďakovný list Ing. Petrovi Kotlebovi za dlhoročnú kultúrnu a osvetovú činnosť v obci Pobedim. Zároveň ocenil, že Ing. Kotleba si prevzal ocenenie v krásnom pobedimskom kroji.

Tento výnimočný večer spríjemnili kultúrnym programom sólisti orchestra Zlaté husle z Lúčnice. Na príprave galavečera sa podieľali aj študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, ktorí sú autormi ocenení Flores Musarum. 

Ing. Petrovi Kotlebovi srdečne ďakujeme za jeho prácu a gratulujeme.

Text a foto: Eva Pogranová