Folklórna skupina Pobedimčan v Nedožeroch – Brezanoch

V príjemnom prírodnom areáli v Nedožeroch –Brezanoch sa 3. augusta 2019 uskutočnil už šiesty ročník Ľudového jarmoku Pod vŕbičkami. Vďaka pozvaniu organizátorov mohla FSk Pobedimčan predstaviť zvyky a piesne z našej obce návštevníkom tohto podujatia. Svoje umenie ukázali aj FSk Stráne z Važca, Gajdošská muzika Bosoráci z Piechova a do tanca hrala Piechovská muzika. Bolo tu možné vidieť aj prácu remeselníkov, ktorí pracujú pôvodnými remeselnými technikami a z pôvodných materiálov, prípadne staré techniky používajú na novodobé materiály.

Členovia FSk Pobedimčan chcú týmto poďakovať všetkým Pobedimčanom, ktorí spolu s nimi absolvovali cestu autobusom, aby ich podporili pri vystúpení. Bolo to veľmi milé a príjemné.

Viac si budete môcť prečítať v obecných novinách Pobedimčan.

Eva Pogranová

Foto: Zuzana Pogranová