Farnosť – Hodové slávnosti. Foto: A. Melicherová

SONY DSC
SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC