Farnosť – Úcta k sv. Vendelínovi . Foto: A, Melicherová

SONY DSC
SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC