Tradičný guláš seniorov v Roľníckom dome

P1040453
P1040454P1040453P1040455P1040456P1040457P1040458P1040459P1040460