Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru

DHZ 07
DHZ 01DHZ 02DHZ 03DHZ 04DHZ 05DHZ 06DHZ 07