FS Pobedimčan v Čachticiach

Ešte sme sa nestihli spamätať zo sobotňajších  vystúpení v  Nitre a  už sme sa znova obliekali do krojov. Nedeľa 20. augusta 2017 bola pre nás „pracovná“. Na pozvanie Matice slovenskej sme sa predstavili v  Čachticiach na Spomienkových oslavách 170. výročia IV. Sednice spolku Tatrín a  200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Patrónom obce a  farnosti je sv. Ladislav, Čachtičania zároveň slávili aj tento sviatok – hody. Po skončení oficiálnych príhovorov, kladenia vencov a krásnych piesní sa všetci presunuli do amfiteátra, kde pokračoval kultúrny program. Predstavili sa FSk Pobedimčan a  Krasňanci – heligonkári z  Krasňan. Naša FSk sprítomnila prizerajúcim sa divákom minulosť, a  to pásmom „Na senách“. Tlieskanie do rytmu piesní a tancov, smiech pri výrokoch folklórnikov a  dlhý potlesk , to bola odmena za našu námahu na skúškach. Keď začali hrať Krasňanci, naši to už nevydržali a  začali tancovať pod pódiom, čím pritiahli aj páry z  publika. Kultúrny program upútal nielen návštevníkov osláv, ale aj „hodárov“ a  domácich.

Eva Pogranová