Hasiči z Pobedima zasahovali pri vážnej dopravnej nehode

Dňa 15.08.2020 v čase 09:51 hod. bola veliteľovi DHZO Pobedim z OS KR HaZZ Trenčín ohlásená dopravná nehoda – 2 osobne motorové vozidlá na štátnej ceste Očkov smer Krakovany, a na mieste sa nachádza 6 zranených osôb. Jednotku DHZO Pobedim si vyžiadalo OS KR HaZZ Trnava. Veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil poplach pomocou Fireportal systému. Na zásah použitá technika AHZS MB Vario a AHZS VW Transporter + 6 členov. Výjazd jednotky ohlásený na OS KR HaZZ TN na č.150. Po príchode na miesto sa Jednotka DHZO Pobedim nahlásila na OS KR HaZZ TT na mieste bolo zistené, že sa jedná o dopravnú nehodu 2 aut, cestná komunikácia uzatvorená. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ Piešťany ktorý predtým pomocou hydraulického náradia vyslobodzovala zranené osoby. Po príchode na miesto sa jednotka DHZO Pobedim nahlásila VZ OR HaZZ PN. V čase nášho príchodu odlietal z miesta udalosti záchranársky vrtuľník VZZS. Jednotka DHZO Pobedim asistovala jednotke HaZZ. V čase 10:45 hod. veliteľ DHZO Pobedim odoslal na základňu vozidlo AHZS VW Transporter + 2 členov, aby zabezpečovali pohotovosť na hasičskej zbrojnici pre inú udalosť. Na mieste zostala technika AHZS MB Vario + 4 členovia. Jednotka DHZO Pobedim poskytla jednotke HaZZ a ZZS pitný režim a riadila sa rozkazmi VZ. Pomáhala pri očistení cestnej komunikácie , naložení vozidiel na vozidlá odťahových služieb, posypala vytečené prevádzkové kvapaliny. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov a vyhotovení fotodokumentácie sa jednotka DHZO vrátila na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky. Návrat jednotky v čase 13:55 hod. nahlásený na OS KR HaZZ Trenčín a Trnava č.150

Spracoval: Martin Piškula – veliteľ DHZO Pobedim