Hody 2017 – výstavy v Roľníckom dome, koncert a atrakcie. Foto: E. Pogranová, I. Pastorek