Hody 2017 – otvorenie výstavy záhradkárov

V hodovú sobotu za daždivého počasia bola otvorená výstava Miestnej organizácie Slovenského záhradkárov za prítomnosti predsedu organizácie, starostu obce a vdp. Ľuboša Tvrdého, ktorý plody výstavy z tohoročnej úrody požehnal.