Hody 2019 Krojovaná sv. omša

Už piaty rok bola správcom farnosti vdp- Ľ. Tvrdým celebrovaná slávnostná,  krojovaná sv. omša v Kostole sv. Michala archanjela

Foto: Eva Pogranová .