Hody 2019 Prehliadka výstavy Tvoriví Pobedimčania

Počas soboty a nedele zaujala Pobedimčanov a hodových hostí výstava Tvoriví Pobedimčania ako aj model slovanského hradiska realizovaný žiakmi základnej školy.

Foto: Eva Pogranová