Hody 2020 – Aktivity v Roľníckom dome.

Kultúrne aktivity sa na tohoročných pobedimských hodoch sústredili do Roľníckeho domu, ktorý bol v tomto roku vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Pred hodami sa interiér domu vyčistili členovia Jednoty dôchodcov a obnovil sa i náter vchodovej brány. Na hodovú nedeľu si návštevníci pamiatky ľudovej architektúry prezreli expozície domu, výstavku o využívaní Roľníckeho domu, výstavu žiakov školy a mohli vypočuť ľudovú hudbu Rovenec s vedúcou Mgr. Máriou Mizerákovou.

Akcia v Roľníckom dome bola súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Foto: Eva Pogranová, Ivan Pastorek