Hody 2020 – Krojovaná sv. omša so spomienkou na biskupa Jozefa Feranca

Na hodovú nedeľu 27. septembra 2020  sa uskutočnila krojovaná sv. omša so spomienkou na 110. výročie narodenia banskobystrického biskupa, nášho rodáka Jozefa Feranca.  Účasť na bohoslužbe ako aj počet krojovaných bol poznačený súčasnou zdravotnou situáciou. Obetné dary odovzdali členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan a slávnostnú chvíľu umocnil spev chrámového zboru. Siloe

Foto: Eva Pogranová