Jednota dôchodcov – posedenie pri guláši

Po roku opäť posedenie pri guláši v Roľníckom dome. Počasie skoro ideálne, guláš výborný / navaril Vojto Segeš /, nálada príjemná, tradičná harmonika Jozef Sýkora. Hostia: starosta obce Mgr. Martin Lednický a správca farnosti JCLic. Ľuboš Tvrdý.