Koledovanie Dobrej noviny

Ani 25. jubilejný ročník koledovania Dobrej noviny nezostal bez zapojenia pobedimských detí, podporených pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým, Lenkou Klimovou a heligónkou Jozefa Sýkoru. Koledníci šírili spevom a vinšom posolstvo Vianoc – Ježišovo narodenie, pripomínajúce lásku Boha k ľudstvu, teda aj k nám. Táto láska posunula význam spolupatričnosti k blížnemu vo viac ako troch desiatkach rodín našej obce, ktoré prijali koledníkov na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2019 a finančne podporili viaceré pastoračné a rozvojové programy v Etiópii, Keni, Južnom Sudáne, Rwande, Ugande, Tanzánii a Kamerune. Vyjadrujeme radosť, že aj najmladší pobedimskí farníci obohatili ďalším ohnivkom reťaz solidarity s núdznymi. Je vzácne spoločne prispievať k lepšej budúcnosti. Pán farár aj v tomto roku po koledovaní požehnal príbytky navštívených rodín.

Ján Feranec