Koronavírus – Oznam Obecného úradu Pobedim

Oznamujeme občanom,

že od 16. marca 2020 budú na základe opatrení proti šíreniu prenosu koronavírusu COVID- 19 obmedzené úradné hodiny pre styk s verejnosťou na obecnom úrade.

V prípade nevyhnutnosti nás môžete kontaktovať 

telefonicky na telefónnom čísle 032/7794173 alebo elektronicky mailom na adrese: obec.pobedim@pobedim.sk

Pre styk s verejnosťou sú vyčlenené úradné hodiny v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Toto obmedzenie bude platiť až do odvolania.

V záujme ochrany zdravia vstupujte len s použitím rúška, šatky prípadne iného prekrytia úst a nosa.